Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de gymnastiek afdeling. Eventueel kan dat ook per email: administratie@swift64gymnastiek.nl

Graag ook zelf bij de leiding doorgeven dat u/uw kind stopt met de lessen!

4x per jaar kan het lidmaatschap beëindigd worden. Aangezien de contributie per kwartaal wordt geïnd, moet de opzegging 1 maand vóór het begin van het kwartaal binnen zijn, zodat we tijd hebben om alles goed te verwerken.

Opzeggen voor / na

voor 1 dec

is betalen tot 1 jan

na 1 dec

is betalen tot 1 apr

voor 1 maart

is betalen tot 1 apr

na 1 maart

is betalen tot 1 jul

voor 1 jun

is betalen tot 1 jul

na 1 jun

is betalen tot 1 okt

voor 1 sept

is betalen tot 1 okt

na 1 sept

is betalen tot 1 jan

Bij opzegging per 1 juli van het jaar mag het lopende seizoen tot aan de zomervakantie afgemaakt worden.

Uiteraard hopen we natuurlijk dat u/jij nog lang lid blijft van de dans- en gymnastiek vereniging!