Lidmaatschapsvoorwaarden

1.    Lidmaatschapsvoorwaarden
 • Voor leden van Swift’64 Gymnastiek en Dans zijn de hierna genoemde lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.
2.    Proeflessen
 • Bij onze vereniging mag je 3 proeflessen volgen.
 • Proeflessen moeten worden aangevraagd door een mail te sturen naar: info@swift64gymnastiek.nl.
 • Is er een wachtlijst, dan kun je pas een proefles volgen als er een plek is vrijgekomen in een groep.
 • Sta je op de wachtlijst en er is een plek vrijgekomen voor de les, dan krijg je van ons een uitnodiging voor drie proeflessen. Daarna beslis je of je een lid wilt worden.
3.   Lid worden
 • Je kunt je alleen inschrijven als lid via het online inschrijfformulier op onze website.
 • Na een succesvolle inschrijving krijg je uiteraard een bevestiging per mail van ons.
4.    Betaling
 • Bij inschrijving betaalt u eenmalig €5,- inschrijfkosten.
 • Alle leden betalen contributie per kwartaal.  Dit gebeurt in de eerste week van februari, mei, augustus en november.
 • Het seizoen loopt van 1 augustus tot 1 juli.
 • Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 • De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De KNGU-contributie wordt samen met de contributie voor de les afgeschreven.
 • Als je lid wordt gedurende het kwartaal, betaal je alleen voor de rest van het kwartaal.
 • Indien automatische incasso van een factuur niet lukt, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling geeft Swft’64 Gymnastiek en Dans de vordering uit handen en is gerechtigd om extra kosten voor incasso en eventuele gerechtelijke procedures in rekening te brengen.
5.   Lidmaatschap beëindigen
 • Zolang je je lidmaatschap niet opzegt, wordt het lidmaatschap elk kwartaal automatisch verlengd.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het begin van een nieuw kwartaal. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft de contributie over het hele kwartaal verschuldigd.
 • Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, stuur dan een e-mail naar administratie@swift64gymnastiek.nl
 • Telefonisch of via de trainer opzeggen is niet mogelijk.
6.   Overig
 • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van kleding en dergelijke voor, na en gedurende het sporten.